Thomas Jordan

Kurser och konsulttjänster


Kurser

Konflikthantering för personalspecialister och organisationskonsulter 2021 (distanskurser)

Kulturella skillnader som källa till friktion och konflikt i arbetslivet, distanskurs 25 november 2020

Vuxenutveckling i arbetslivet, distanskurs december 2020 

Att arbeta med komplexitets- och perspektivmedvetenhet januari 2021

Konfliktlaboratorium

Uppdragsutbildningar

Anmäl dig till utskickslista och få info om seminarier och kurser, boktips, m.m.

Hur vet du att kurserna är bra?

Konsultverksamhet

Coaching/handledning för personlig och professionell utveckling

Handledning vid konflikthantering för konsulter och ledare (kontakta mig om du är intresserad)

Medling och konfliktrådgivning (normalt endast i Göteborg - kontakta mig om du vill veta
mer
)

Kartläggning och utformning av strategier för robusta sam-arbetskulturer
mer info
(kontakta mig om du är intresserad)

Publikationer

Handbok i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister

Konflikthantering i arbetslivet - förstå, hantera, förebygg

Att bygga en robust samarbetskultur. Förebygga konflikter i arbetslivet (med Helén Carlson och Anette Olheim)

Här finns länkar till ett urval av rapporter och andra texter jag skrivit eller medverkat till

Blog

blog.perspectus.se


Välkommen hit!

Jag vänder mig till dig som vill lära och utvecklas både som människa och i din yrkesroll. Jag har genom över tjugo års forskning och undervisning vid universitetet och genom mina personliga forskningsresor i det yttre och det inre samlat mycket kunskap. Att själv lära och sedan göra kunskapen tillgänglig för andra är min livsväg. Jag är lektor och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet men arbetar sedan 2005 på halvtid i eget företag med fortbildning och handledning.

I menyn till vänster finns ett urval av de teman som jag arbetar med. Jag erbjuder färdiga kurser i egen regi, utformar seminarier och kurser i samråd med uppdragsgivare och tillhandahåller olika typer av konsulttjänster. Längst ner finns en länk till en sammanställning av publikationer jag skrivit eller medverkat i.

Jag har byggt flera webbplatser där du hittar mer material om vad jag har att erbjuda:

socav.gu.se/arbetsplatskonflikt
Här finns en stor mängd material om arbetsplatskonflikter, utformat för att vara användbart för olika användargrupper.
www.perspectus.se/tjordan
Min privata engelskspråkiga webbplats innehåller texter om konflikthantering och medvetandeutveckling.

För dig som arbetar professionellt med konflikthantering i arbetslivet: Jag gav i oktober 2014 ut boken Handbok i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister (infoblad). Den kan bl.a. beställas här.

I december 2014 utgavs boken Konflikthantering i arbetslivet - förstå, hantera, förebygg på Gleerups förlag. Boken är en kraftigt omarbetad version av skriften Att hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen, som gavs ut av Lärarföbundet 2006. Boken är en grundbok om konflikthantering för alla intresserade, t.ex. chefer, personalspecialister, fackföreningsombud, skyddsombud och var och en som är intresserad av temat. Boken kan beställas i vanliga bokhandlar, på stan eller internet.

Jag har också en blogg, där finns en hel del texter om såväl konflikthantering som mitt specialtema medvetenhet/omedvetenhet: blog.perspectus.se

Kontakta mig om du vill veta mer:

E-post: thomas.jordan@perspectus.se
Mobiltelefon: 072-200 6710