Thomas Jordan:

Publications

[1] Debatten om en "ny internationell arbetsfördelning" - Strukturalistiska ansatser i forskning om industrins globala lokalisering, Choros 1986:1, Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs Universitet, 175 s.

[2] Virkesförsörjning i Dalslandsregionen - Skogens roll i ett lokalt konfliktperspektiv (medförf. K. Gustafsson och B. Jansund), Choros 1986:3, Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs Universitet, 120 s.

[3] Recension: ‘M. Hammarström, Securing Resources by Force,' (medf. C. -G. Alvstam), Raw Materials Report, Vol 5, No 1, s. 64-66, 1986.

[4] Den globala råvaruförsörjningen, i Nödvändiga Nyheter, Tidskrift om utvecklingsfrågor och rapportering från tredje världen, nr. 2/87, 3 s.

[5] Den svenska industriproduktionens internationella specialisering - En förstudie, Småskrifter 1987:8, Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs Universitet, 36 s.

[6] Global shifts in the manufacturing industry - A case study of the liquid pump industry, Choros 1990:1 (licentiatuppsats), Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs Universitet, 117 s.

[7] Befolkningsgeografi - migration, i B. Vilhelmson (red.) "Internationell forskning i kulturgeografi - Nio uppsatser om forskningsläget", Occasional Papers 1991:10, Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs Universitet, 10 s.

[8] När kommer japanerna till pumpindustrin?, Skandinavisk Underhållsmarknad, nr 3 1991, 1 s.

[9] Psykets geopolitik, i C. -G. Alvstam och G. Falkemark (red.): Geopolitik - En antologi, Göteborg: Padrigu Papers 1991, 28 s.

[10] Flows of pumps: Structure and change in the international division of labour, Publications edited by the Departments of Geography, University of Gothenburg, Series B, no 82, Göteborg: Kulturgeografiska institutionen, 259 s. 1992.

[11] ‘South Pacific Experience’, Raw Materials Report, Vol 9:2, 1993, pp. 38-39.

[12] ‘Intra-Industry Trade – An In-Depth Study of Swedish Liquid Pump Trade’, Weltwirtschaftliches Archiv, Band 129, Heft 4, 1993.

[13] ‘Dränkbara läns- och avloppspumpar – En fallstudie i branschutveckling’, Polhem. Tidskrift för Teknik- och Industrihistoria, 1994.

[14] ‘Internationell specialisering som historiskt förlopp. Den svenska centrifugalpumpindustrin 1860-1994’, Choros, 1995:1, Göteborg: Kulturgeografiska institutionen, 210 s. [Slutrapport från HSFR-projekt, d-nr. f 145/92]

[15] ‘Så skapas industriell framgång’, Verkstadsforum, 1995:1, s. 18-20.

[16] ‘Recent German research on place attachments and regional identities’, Geografiska Annaler, 1996:2, s. 99-111.

[17] ‘Etniska och nationella identiteter ur psykologiskt perspektiv’, i Nordisk(a) Identitet(er), Rapport fra NEFA’s sommerseminar 1994, Nordisk Etnologisk Folkloristisk Arbejdsgruppe, Kø benhavn, 1996, s. 105-118.

[18] ‘Nyttan av territorialitet i konflikter’, Occasional Papers 1996:6, Kulturgeografiska Institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, 33 s.

[19] ‘Forskarutbildningskurs: Att skriva vetenskapliga artiklar’, Occasional Papers 1996:7, Kulturgeografiska Institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, 14 s.

[20] ‘Råvaruförsörjningen’, i Gunnar Jervas (red.) 2000-talets stora utmaningar. Aktuella resurs- och miljöproblem i ett konfliktperspektiv, s. 65-87. Med Claes Göran Alvstam. SNS Förlag, 1997. (ISBN 91-7150-666-7)

[21] ‘Att studera internationell specialisering: Metod och exempel’, Occasional Papers 1996:8, Kulturgeografiska Institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, 20 s.

[22] ‘La psicología de la territorialidad en los conflictos’, Psicología Política, No 13, Nov. 1996, s. 29-62.

[23] ‘Achtsamkeit im Umgang mit Konflikten: ein Weg zur Bewußtseinsentwicklung’, Transpersonale Psychologie und Psychotherapie, 1997:1, s. 78-101.

[24] ‘F. Glasl: Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater.’ Recension i International Journal of Conflict Management, vol 8:2, 1997, s. 170-174.

[25] ’Medvetandestrukturer i geografiämnet’, Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, nr. 24, 1997.

[26] ‘Territorialität und ihre Funktionen in Konflikten – Eine psychogeographische Betrachtung’, i P. Jüngst (red.) Identität, Aggressivität, Territorialität. Zur Psychogeographie - und Psychohistorie - des Verhältnisses von ‘Sub’jekt, Kollektiv und räumlicher Umwelt, Urbs et Regio 67, Kassel, 1997, s. 35-75.

[27] ‘The Uses of Territories in Conflicts. A psychological perspective,’ The Online Journal of Peace and Conflict Resolution, vol. 1:2, May 1998.
WWW address: <http://members.aol.com/peacejnl/index.htm>

[28] ‘Mot ett ‘upplyst’ totalförsvar? Bakgrund, begrepp och frågeställningar,’ med Titti Lundin, Occasional Papers 1998:5, Kulturgeografiska Institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

[29] ‘Constructions of "development" in local Third World communities: Outline of a research strategy,’ Occasional Papers 1998:6, Kulturgeografiska Institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

[30] ’Structures of geopolitical reasoning. Outline of a constructive-developmental approach,’ Occasional Papers 1998:9, Kulturgeografiska Institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

 

Seminarieuppsatser

[31] Regionalisering av världssystemet? En ekonom-geografisk betraktelse, Seminarieuppsats för forskarutbildningskursen 'Development Theory and International Political Economy' (5 p.), Inst. för freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs Universitet, Juli 1991, 14 s.

[32] Språkspelens politiska geografi, essä för examination av forskarutbildningskursen 'Orientering i moderna samhällsteorier' (5 p.), Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs Universitet, Maj 1992, 10 s.