Uppdragsutbildningar

Jag utformar och genomför föreläsningar, seminarier och kurser anpassade efter uppdragsgivarens behov och förutsättningar inom mina kompetensområden (se de kursbeskrivningar som finns på denna webbplats samt materialet på arbetsplatskonflikt.av.gu.se. Typiska målgrupper är organisationskonsulter, beteendevetare, psykologer, personalspecialister, ledare, ombudsmän vid fackföreningar, arbetsmiljöinspektörer, projektledare och personer som driver strategiskt förändringsarbete. Jag kommer bäst till min rätt i grupper där deltagarna har betydande erfarenhet och vana vid att använda begrepp och modeller som arbetsredskap för förståelse och praktik. Jag samarbetar också gärna med kollegor som har en annan kompetens, t.ex. dramapedagogik eller psykodrama.

Omfånget kan varieras från föreläsningar och heldagskurser till fortbildningar som omfattar 2-14 heldagar.

Jag har genomfört utbildningar på uppdrag av bl.a.:

AFA
Arbetsmiljöverket
Banverket
Beteendevetarföreningen i Göteborg
Centrum för Verksamhetsutveckling, VGR
Competenscompagniet
Coompanion
DIK (fackförbund)
Dramaten
Ericsson AB
Fjellstedska stiftelsen
Folke Bernadotteakademin
Folksam
Folktandvården Skåne
Göteborgsregionen
Handelstjänstemannaförbundet
Handikappförvaltningen i VG-regionen
IOGT-NTO
JUSEK
Jönköpings kommun
KFS (Kommunala Företagens Samorganisation)
Kinnekullehälsan
Kriminalvården Region Väst/Frivården
Kungliga Biblioteket
Landstingshälsan i Örebro Län
Ledarinstitutet

Ledarna
Linköpings universitet
Luftfartsverket
Länshälsan i Uppsala AB
Länsstyrelsen i Östergötland
Lärarförbundet
Mjölby kommun
Motala kommun
Naturvetarna
NCC
Previa
Sahlgrenska Akademien
Skaraborgs sjukhus
Sociala resursförvaltningen Gbg
Specialisttandvården VGR
Sundsvall Energi Elnät AB
TeliaSonera
Tryggare och Mänskligare Göteborg
UGIL Konsult AB
Universitetssjukhuset i Linköping
Universitetssjukhuset i Lund
Vårdförbundet
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen
Växjö Energi AB
Östra sjukhuset, Göteborg

 

Kontakt: thomas.jordan@perspectus.se
Telefon: 031-786 5663, 072-2006710.