Konfliktlaboratorium

Stockholm, 13 januari 2012

Konfliktlaboratorier är dagar som är helt vikta åt att arbeta med deltagarnas egna konfliktfall. Vi arbetar kl 9-16.30 och hinner under den tiden arbeta med 2-3 fall. De deltagare som har med sig egna fall får berätta kortfattat vad det handlar om. Vi väljer sedan genom omröstning vilka fall vi ska arbeta med.

Fallarbetet sker i tre faser. Först ställer deltagaren som har fallet upp konflikten med mina målade träfigurer samt berättar om förutsättningarna. Vi andra ställer frågor och resonerar tills vi har en god bild av konflikten. I andra fasen tänker deltagarna individuellt efter hur de ser på lämplig behandlingsstrategi. I den tredje fasen samlar vi alla tankar och idéer och diskuterar hur man kan gå till väga. Vi tillämpar då de begrepp, modeller och teorier som visar sig relevanta för det aktuella fallet och sorterar våra åtgärdsidéer med hjälp av interventionsmatrisen.

Konfliktlaboratoriet är dels ett tillfälle att få kollegial handledning i förestående, pågående eller avslutade uppdrag, dels ett bra sätt att aktualisera, tillämpa och fördjupa förståelsen av begrepp, modeller, teorier och tekniker.

Antalet deltagare är begränsat till högst 12. Du får givetvis tillfälle att berikas på olika sätt av att träffa kollegor med olika bakgrund och personlighet. Konfliktlaboratoriet är i första hand till för de som tidigare deltagit i Thomas Jordans fortbildningskurser i konflikthantering och därmed är bekanta med den terminologi och de perspektiv som används.

Deltagaravgiften är 2.400 kr (+ moms) och betalas mot faktura i efterhand.

Frågor och anmälan till thomas.jordan@perspectus.se
Skicka gärna en intresseanmälan även om du inte kan delta vid ovan angivna tillfälle. Det kommer att ges fler tillfällen.
Telefon: 031-786 5663, 072-2006710.

trafigurer